חדרי צ'אט


במערכת חדרי הצ'אט ניתן לקיים שיחות מרובות משתתפים למטרות שונות, עם או בלי הנחיה וניהול.
המערכת מכילה אפשרויות מגוונות שניתנות לשינוי והגדרה בקלות על מנת להתאים את חדרי הצ'אט לצרכים שוני.

להלן מספר דוגמאות לשימושים בשירות:
 שיחות הכרויות מרובות משתתפים.
 העברת הרצאות וסדנאות.
 השמעת שידורים חיים.
 הפעלת חדרי צ'אט לקהילות, ישובים או חברים באתר.

להלן התכונות העיקריות של השירות:
 פתיחת חדרי ועידה באופן דינמי ללא מגבלה.
 כניסה לחדר הועידה כמנהלים או מרצים עם הרשאות שונות.
 אפשרות לביצוע הצבעות/סקרים בזמן אמת בשיחת הועידה.
 אפשרות פתיחת משתמשים שהצביעו לאפשרות דיבור בועידה.
 מנגנון ניהול שיחות ועידה דרך הטלפון/אינטרנט הכולל: פתיחה/השתקה של כולם, ניהול הצבעות ועוד.
 אפשרות לכניסה לועידה מושתקים או עם אפשרות דיבור.
 הגבלת מספר המשתמשים בועידה.