מערכת תיבות קוליות


מערכת התיבות הקוליות הינה מערכת ג'נרית שמאפשרת לבנות שירותים שמתבססים על חיפוש, השמעה והשארת הודעה בתיבה קולית.

ניתן להתאים את המערכת למגוון שירותים על ידי הגדרה שונה של הקטגוריות לחיפוש, ההקלטות, והרשאות שונות.

להלן מספר דוגמאות לשירותים שניתן להפעיל עם מערכת התיבות הקוליות:
 מערכת הכרויות (ניתן לשלב באתרי הכרויות קיימים).
 לוחות מודעות לחיפוש דירות, יד שניה וכדומה.
 מערכת תיבות קוליות לקהילות, ישובים או חברים באתר.

להלן התכונות העיקריות של המערכת:
 פתיחה לא מוגבלת של תיבות קוליות.
 אפשרות להשמעת תיבה רק לאחר אישור מנהל.
 כניסה לתיבה במגוון אפשרויות: מספר מזוהה, קוד וסיסמא, מספר מזוהה וסיסמא.
 חיפוש תיבות לפי קטגוריות או לפי קוד תיבה.
 שמיעת הודעות בתיבה ואפשרות שמירה של הודעות.
 בחירה האם לחייב פתיחת תיבה לפני חיפוש תיבות.
 קביעת סדר השמעת התיבות.