(SMS Alert) SMS התראות


שליחת התראות SMS מהמערכת מתבצעת במהירות ואמינות מירבית לכל המפעילים בארץ. מערכת מיקרופי משתמשת בתשתיות שמנוטרות באופן קבוע לבדיקת אמינות ומהירות שליחה, עם מנגנון אוטומטי להחלפת תשתית במקרים של תקלות.

שליחת התראות יכולה להתבצע בשתי שיטות:
 חיבור השירות שלכם לשליחת התראות דרך מערכת מיקרופיי באמצעות ממשק בפרוטוקול HTTP סטנדרטי.

שיטה זו מתאימה בעיקר לשרתים, מערכות מידע, מערכות CRM וכדומה שיש להם חיבור אינטרנט קבוע ואפשרות להוספה פשוטה של מודולים או פיתוח במערכת.

 שליחת הודעת SMS למערכת מיקרופיי שמבצעת הפצה של ההתראה לרשימות תפוצה מוגדרות מראש.

שיטה זו מתאימה לסוכני שטח, חברות שמירה ואנשי מכירות שמעוניינים להעביר התראה מהירה מהשטח לרשימות תפוצה.
בנוסף, ניתן להשתמש באפשרות זו לקבלת התראות ממיכשור אלטרוני כגון: אזעקות, מדידים, שערים אלקטרונים, מכשירי ניטור וכדומה שמכילים רכיב/מכשיר סלולר שמאפשר שליחת הודעת SMS.

לשימוש במערכת ההתראות של מיקרופיי מספר יתרונות
 הפצת התראות במהירות לרשימות תפוצה או מספרים בודדים.
 קביעת הרשאות שונות להוצאת התראות מהמערכת.
 מערכת דוחות בזמן אמת לצפייה בכל ההתראות שנשלחו, כולל על חיווי הגעת ההתראה למכשיר.
 אפשרות לקבלת תגובה ב- SMS מהמשתמשים לשרת שלכם, לדואל או לבסיס נתונים מובנה במערכת.