מערכת שליחת הודעות קוליות (VMS) וחייגן אוטומטי


מיקרופיי מציעה מערכת שליחת הודעות קוליות וחייגן אוטומטי, שמאפשרת שליחה יעילה ונוחה של הודעה קולית לרשימת תפוצה מוגדרת מראש או לרשימת טלפונים, עם אפשרות לשילוב ההודעה עם שירותי IVR כגון: קבלת משוב מהלקוח, ביצוע סקרים, קבלת אישורי הגעה ופרטים ועוד.

ניתן לבצע את השליחה בצורה מהירה ופשוטה, ולהתאים את השליחה באמצעות מגוון האפשרויות המוצעות במערכת.

להלן התכונות העיקריות במערכת שליחת ההודעות הקוליות:
 הוספת רשימת הנמענים לחיוג או בחירה של רשימת תפוצה מוגדרת מראש.
 מנגנון זיהוי תא קולי עם אפשרות לבחירה מה לבצע אם זוהה תא קולי.
 מנגנון המוודא אישור קבלת השיחה על ידי מענה אנושי.
 אפשרות לקביעת מספר הטלפון המוצג כמספר הטלפון המחייג.
 קביעת מספר חיוגים חוזרים למספרים תפוסים או ללא מענה, וההשהיה בין החזרות.
 תזמון שליחת ההודעות הקוליות למועד עתידי.
 אפשרות לביצוע שליחות אוטומטיות כל תקופת זמן (יום, שבוע, חודש).
 קבלת התראות על מהלך השליחה בדואל או ב- SMS.
 הגבלת השליחה עד לשעה מסויימת.
 מנגנון הסרה אוטומטי מרשימות תפוצה בהתאם לדרישה של חוק הספאם.
 קביעת השהייה בין השיחות למניעת עומס פניות חוזרות.
 צפייה בדוחות פעילות בזמן אמת של השיחות היוצאות ושליפה של הדוחות לקובץ.

ניתן לחבר את ההודעה הקולית למגוון שירותי IVR מובנים כגון:
 קבלת פרטים מהמשתמש, כגון: מספר לקוח, השארת הקלטה של המשתמש, מספר טלפון לחזרה וכדומה.
 העברת המשתמש להשתתפות בסקר או מענה לשאלות (לדוגמא, אישור השתתפות באירוע).
 העברה של השיחה למוקד שירות.